ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰
تلفن گویا 021-44000098
ایمیل info@pensa.ir

انواع آزمون های شیشه دوجداره

  2
 4317

آزمون‌های استاندارد شیشه‌های دو جداره

شیشه‌های دوجداره برای استفاده در پنجره‌ها و درب‌های دوجداره به طور معمول باید طبق استانداردهای مشخصی تست و آزمایش شوند. این آزمون‌ها به صورت کلی معمولاً شامل موارد زیر است:

 1. آزمون عملکرد ساختمانی: این آزمون برای ارزیابی قابلیت تحمل شیشه دوجداره در برابر بارهای مکانیکی اعمال شده به آن استفاده می‌شود. این شامل آزمون‌های ضربه، آزمون بارگذاری خمشی و آزمون نفوذ آب می‌شود.

 2. آزمون عایق‌بندی حرارتی: این آزمون برای اندازه‌گیری عملکرد شیشه دوجداره در عایق‌بندی حرارتی استفاده می‌شود. آزمون‌هایی مانند آزمون مقاومت حرارتی، آزمون تراوایی حرارتی و آزمون نفوذ بخار آب از مثقال استفاده می‌شوند.

 3. آزمون عایق‌بندی صوتی: این آزمون برای ارزیابی عملکرد شیشه دوجداره در عایق‌بندی صوتی استفاده می‌شود. آزمون‌هایی مانند آزمون جذب صوت و آزمون تهویه صوتی ممکن است در این حوزه انجام شود.

 4. آزمون مقاومت در برابر تغییرات دما: این آزمون برای ارزیابی مقاومت شیشه دوجداره در برابر تغییرات دما و تنش حرارتی استفاده می‌شود. در این آزمون، شیشه در معرض تغییرات دمایی متناوب قرار می‌گیرد تا مقاومت و عمر آن در برابر تنش‌های حرارتی ارزیابی شود.

این آزمون‌ها توسط مؤسسات استاندارد مربوطه و با رعایت استانداردهای مربوطه انجام می‌شوند. برای تأییدیه و استفاده از شیشه‌های دوجداره، بهتر است محصولاتی که با استانداردهای معتبر سازگاری داشته باشند و آزمون‌های استاندارد را با موفقیت پشت سر بگذارند، انتخاب شوند

روش آزمون عایق‌بندی صوتی

آزمون عایق‌بندی صوتی برای شیشه‌های دوجداره به منظور ارزیابی عملکرد آنها در حفظ حریم صوتی و کاهش انتقال صدا از محیط خارجی به داخل ساختمان یا انتقال صدا از داخل به بیرون استفاده می‌شود. این آزمون با استفاده از تجهیزات و روش‌های مناسب انجام می‌شود. چندین روش متداول برای آزمون عایق‌بندی صوتی شیشه‌های دوجداره وجود دارد، از جمله:

 1. آزمون انتقال صوت هوایی (Airborne Sound Transmission Test): در این آزمون، شیشه دوجداره بین اتاقی که صدا تولید می‌کند و اتاقی که صدا دریافت می‌شود، قرار می‌گیرد. سپس صداهای مختلف با فرکانس‌ها و شدت‌های مختلف در اتاق مبدأ تولید شده و در اتاق مقصد اندازه‌گیری می‌شود. این آزمون برای اندازه‌گیری توانایی شیشه دوجداره در کاهش انتقال صوت هوایی استفاده می‌شود.

 2. آزمون انتقال صوت تراکمی (Impact Sound Transmission Test): در این آزمون، با استفاده از یک جسم ضربه‌ای، نیروی ضربه به شیشه دوجداره اعمال می‌شود و سپس صوت حاصل از ضربه در اتاق مقصد اندازه‌گیری می‌شود. این آزمون برای ارزیابی توانایی شیشه دوجداره در کاهش انتقال صوت تراکمی استفاده می‌شود.

 3. آزمون انتقال صوت سازه‌ای (Structure-Borne Sound Transmission Test): در این آزمون، شیشه دوجداره به یک سازه یا سازه‌های دیگر در ساختمان متصل می‌شود و سپس صوت حاصل از ارتعاش سازه به سایر قسمت‌های ساختمان انتقال داده می‌شود. این آزمون برای ارزیابی توانایی شیشه دوجداره در کاهش انتقال صوت سازه‌ای استفاده می‌شود.

هر کدام از این آزمون‌ها با استفاده از تجهیزات صوتی مناسب و با رعایت استانداردهای مربوطه انجام می‌شود. بهتر است آزمون عایق‌بندی صوتی را توسط متخصصین مجرب و آزمایشگاه‌های معتبر در این زمینه انجام دهید.


انواع آزمون های شیشه دوجداره

آزمون تعیین نقطه برفک شیشه دوجداره

آزمون تعیین نقطه برفک (Dew Point Test) برای شیشه‌های دوجداره به منظور ارزیابی کیفیت عایق‌بندی حرارتی و عملکرد ضد بخار آب آنها استفاده می‌شود. این آزمون به منظور تشخیص و تعیین نقطه برفک، یعنی دمایی که در آن رطوبت هوا در داخل فضای بین دو شیشه به شکل برفک تبدیل می‌شود، انجام می‌شود.

مراحل انجام آزمون تعیین نقطه برفک برای شیشه‌های دوجداره عموماً عبارتند از:

 1. آماده‌سازی نمونه: نمونه شیشه دوجداره باید به طور کامل تمیز شده و هر گونه روغن، ذرات غبار یا مواد دیگری بر روی آن برداشته شود.

 2. ایجاد شرایط آزمون: نمونه شیشه دوجداره در یک محیط کنترل شده قرار می‌گیرد که دما و رطوبت هوا به طور دقیق کنترل شده است.

 3. افزایش دما: دمای محیط به طور تدریجی افزایش می‌یابد تا به نقطه‌ای برسد که رطوبت هوا در فضای داخلی نمونه به شکل برفک تبدیل شود.

 4. تعیین نقطه برفک: در این مرحله، با استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات مناسب، نقطه برفک تشخیص داده می‌شود. این نقطه مشخص کننده کیفیت عایق‌بندی حرارتی شیشه دوجداره است.

آزمون تعیین نقطه برفک برای شیشه‌های دوجداره توسط متخصصین و آزمایشگاه‌های معتبر در صنعت شیشه انجام می‌شود

آزمون تعیین ضخامت محفظه هوا

آزمون تعیین ضخامت محفظه هوا (Air Cavity Thickness Test) برای شیشه‌های دوجداره به منظور ارزیابی ضخامت و یکنواختی فضای هوایی بین دو شیشه استفاده می‌شود. این آزمون برای بررسی صحت ساختاری و کیفیت تولید شیشه‌های دوجداره اهمیت دارد.

مراحل انجام آزمون تعیین ضخامت محفظه هوا برای شیشه‌های دوجداره عموماً عبارتند از:

 1. آماده‌سازی نمونه: نمونه شیشه دوجداره باید به طور کامل تمیز شده و هر گونه ذرات غبار یا مواد ناخالصی بر روی آن برداشته شود.

 2. اندازه‌گیری ضخامت محفظه هوا: با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری ضخامت، ضخامت فضای هوایی بین دو شیشه در نقاط مختلف اندازه‌گیری می‌شود. این آزمون به منظور بررسی یکنواختی ضخامت محفظه هوا انجام می‌شود.

 3. تحلیل و بررسی نتایج: نتایج اندازه‌گیری ضخامت محفظه هوا مورد بررسی قرار می‌گیرند. در صورت وجود عدم یکنواختی یا اختلاف زیاد در ضخامت محفظه هوا، ممکن است به عیوب در ساختار یا تولید شیشه دوجداره اشاره کند.

آزمون تعیین ضخامت محفظه هوا برای شیشه‌های دوجداره توسط متخصصین و آزمایشگاه‌های معتبر در صنعت شیشه انجام می‌شود.

آزمون مه گرفتگی

آزمون مه گرفتگی (Fogging Test) یکی از آزمون‌هایی است که برای ارزیابی کیفیت و عملکرد شیشه دوجداره در شرایط مه و مه‌گرفتگی انجام می‌شود. این آزمون معمولاً در صنعت خودرو و ساختمان به کار می‌رود تا از نقاط ضعف در عملکرد شیشه دوجداره در برابر مه و تشکیل مه‌گرفتگی مطلع شویم. در زیر توضیحی اجمالی از روش انجام آزمون مه گرفتگی آورده شده است:

 1. آماده‌سازی: نمونه‌های شیشه دوجداره که باید در آزمون استفاده شوند، آماده می‌شوند. این شیشه‌ها باید به طور کامل واکنش‌پذیر به تشکیل مه باشند.

 2. شرایط آزمون: یک محیط مه‌گرفته تولید می‌شود که بتواند شرایط واقعی را شبیه‌سازی کند. این می تواند با استفاده از مه خالص، آمیزه‌های مه‌گرفته یا اسپری مه‌گرفته انجام شود.

 3. قرار دادن نمونه‌ها: نمونه‌های شیشه دوجداره در محیط مه‌گرفته قرار می‌گیرند. معمولاً این نمونه‌ها به صورت عمودی روی پایه‌های مناسب قرار می‌گیرند.

 4. مشاهده و ارزیابی: در طول زمان، شیشه دوجداره باید مورد مشاهده قرار گیرد. اگر مه درون شیشه تشکیل شود و شفافیت آن را تحت تأثیر قرار دهد، نمونه ناموفق در آزمون محسوب می‌شود.

 5. تحلیل و ارزیابی نتایج: پس از اتمام آزمون، نتایج بررسی مه گرفتگی شیشه دوجداره تحلیل می‌شوند. درصورتی که شیشه دوجداره پنسا به خوبی از مه و تشکیل مه‌گرفتگی محافظت کند و شفافیت آن را تحت تأثیر قرار ندهد، نمونه موفق در آزمون محسوب می‌شود.

توجه داشته باشید که روش‌ها و شرایط انجام آزمون مه گرفتگی ممکن است بسته به استانداردها و مشخصات فنی مربوط به صنعت مورد استفاده متفاوت باشد. از این رو، برای دقت بیشتر، بهتر است استانداردها و راهنماهای مربوطه را بررسی کنید و با توجه به نیاز خود روش مورد نظر را اعمال کنید

آزمون چرخه‌های آب و هوایی تسریع شده

آزمون چرخه‌های آب و هوایی تسریع شده بر روی شیشه دوجداره به منظور ارزیابی عمر و عملکرد آن در شرایط آب و هوایی سخت و تغییرات دما و رطوبت صورت می‌گیرد. این آزمون به منظور بررسی پایداری، مقاومت و کیفیت شیشه دوجداره در مقابل تغییرات آب و هوا، اشعه UV، حرارت و فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مراحل انجام آزمون چرخه‌های آب و هوایی تسریع شده بر روی شیشه دوجداره عموماً عبارتند از:

 1. تعیین شرایط آزمون: شرایط آب و هوایی مورد نظر برای آزمون مشخص می‌شود، شامل دما، رطوبت، تابش نور UV و مدت زمان آزمون.

 2. آماده‌سازی نمونه: نمونه شیشه دوجداره برای آزمون آماده می‌شود، از جمله تمیزکردن نمونه و حذف هرگونه ذرات غبار یا مواد ناخالصی روی آن.

 3. اجرای چرخه‌های آب و هوایی: نمونه در شرایط آب و هوایی تعیین شده قرار می‌گیرد. این شرایط ممکن است شامل تغییرات دما، رطوبت، تابش نور UV و سایر عوامل مرتبط باشد. در طول زمان، چرخه‌های تکرار شده متناسب با شرایط آزمون انجام می‌شود.

 4. اندازه‌گیری و ثبت تغییرات: در طول چرخه‌های آب و هوایی، تغییراتی مانند تغییر رنگ، تغییر شفافیت، تغییر در ساختار سطح و سایر تغییرات فیزیکی و شیمیایی در نمونه ثبت می‌شوند. اندازه‌گیری دقیق و دوره‌ای این تغییرات با استفاده از ابزارها و روش‌های مناسب پنسا انجام می‌شود.

 5. تجزیه و تحلیل نتایج: پس از انجام آزمون، نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل می‌شوند و ارزیابی می‌شود که شیشه دوجداره در شرایط آب و هوایی تسریع شده چه تغییراتی نشان داده است و آیا مطابق با استانداردها و نیازهای مورد انتظار است یا خیر.

این آزمون برای اطمینان از کیفیت و عمر مفید شیشه دوجداره در شرایط سخت آب و هوایی و تغییرات محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یکی از آزمون‌های استاندارد در صنعت ساختمان برای اطمینان از عملکرد و پایداری شیشه دوجداره مورد استفاده قرار می‌گیرد

آزمون تعیین ضخامت قطعه شیشه دوجداره

آزمون تعیین ضخامت قطعه شیشه دوجداره (Dual Pane Glass Thickness Test) برای اندازه‌گیری ضخامت لایه‌های شیشه داخلی و خارجی در پنجره دوجداره استفاده می‌شود. این آزمون به منظور بررسی دقیق ضخامت و تطابق آن با مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه انجام می‌شود.

مراحل انجام آزمون تعیین ضخامت قطعه شیشه دوجداره عموماً عبارتند از:

 1. تهیه نمونه: نمونه قطعه شیشه دوجداره انتخاب می‌شود. این نمونه باید نمای représentative بخشی از شیشه دوجداره باشد و باید با نمونه‌های دیگر از نظر جنس و مشخصات فنی تطابق داشته باشد.

 2. تعیین نقاط اندازه‌گیری: در این مرحله، نقاطی بر روی قطعه شیشه دوجداره تعیین می‌شوند که در آن‌ها ضخامت قطعه شیشه اندازه‌گیری خواهد شد. این نقاط باید به‌طور متناسب در نواحی مختلف قطعه شیشه قرار گیرند.

 3. اندازه‌گیری ضخامت: در این مرحله، با استفاده از ابزار اندازه‌گیری ضخامت، ضخامت لایه‌های شیشه داخلی و خارجی در نقاط تعیین شده اندازه‌گیری می‌شود. ابزارهای اندازه‌گیری می‌توانند شامل میکرومتر، کالیپر دیجیتال یا دستگاه خاصی برای اندازه‌گیری ضخامت باشند.

 4. ثبت نتایج: نتایج اندازه‌گیری ضخامت در نقاط مختلف ثبت می‌شود. این نتایج می‌توانند به‌صورت جدول یا نمودار نمایش داده شوند.

 5. ارزیابی و تحلیل نتایج: نتایج ضخامت اندازه‌گیری شده با مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه مقایسه می‌شود. در صورتی که نتایج ضخامت بین محدوده مشخصه قرار بگیرند، قطعه شیشه دوجداره به عنوان قابل قبول در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت، نیاز به تغییر یا اصلاح قطعه شیشه دوجداره ممکن است وجود داشته باشد.

آزمون تعیین ضخامت قطعه شیشه دوجداره به منظور اطمینان از مطابقت قطعات شیشه با مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه صورت می‌گیرد و برای حفظ کیفیت و کارایی شیشه دوجداره در ساختمان‌ها بسیار مهم است.

آزمون پایداری در برابر محیط‌هایی با رطوبت بالا

برای ارزیابی پایداری شیشه دوجداره در برابر محیط‌های با رطوبت بالا، می‌توان از آزمون مقاومت در برابر رطوبت استفاده کرد. این آزمون معمولاً با استفاده از استانداردها و راهنماهای مشخص در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زیر توضیحی اجمالی از روش انجام آزمون مقاومت در برابر رطوبت آورده شده است:

 1. آماده‌سازی نمونه‌ها: نمونه‌های شیشه دوجداره پنسا باید آماده شوند. این شامل تمیز کردن نمونه از آلودگی‌ها و آلاینده‌ها می‌شود. همچنین، مطمئن شوید که نمونه‌ها در شرایط استاندارد آزمون قرار دارند.

 2. تعیین شرایط آزمون: شرایط آزمون شامل رطوبت و دما است. معمولاً استانداردها مشخصات دقیقی برای رطوبت و دما در طول آزمون مشخص می‌کنند. مثلاً، می‌تواند شرایط رطوبت 80٪ و دمای 40 درجه سانتیگراد را در نظر بگیرید.

 3. نصب نمونه‌ها: نمونه‌های شیشه دوجداره در محیط آزمون نصب می‌شوند. معمولاً از طریق نصب در یک اتاق آزمون و تعریض کردن اطراف شیشه‌ها امکانپذیر است.

 4. ایجاد شرایط رطوبت بالا: محیط رطوبت بالا برای مدت زمان مشخص ایجاد می‌شود. این شرایط می‌تواند با استفاده از اتاق‌های رطوبتی، محیط‌های اشباع رطوبت یا روش‌های دیگر تأمین شود. دما و رطوبت باید طبق مشخصات استاندارد تنظیم شوند.

 5. مشاهده و ارزیابی: نمونه‌ها در طول زمان مورد مشاهده قرار می‌گیرند. تغییرات ممکن در عملکرد شیشه دوجداره و تشکیل مه یا تراوایی محیط رطوبتی بررسی می‌شود. ارزیابی شامل مشاهده تغییرات در شفافیت، تراوایی نور، تراوایی حرارتی و همچنین هر گونه آسیب یا تغییر در ساختار شیشه دوجداره است.

 6. تحلیل و ارزیابی نتایج: پس از اتمام آزمون، نتایج بررسی پایداری شیشه دوجداره در برابر رطوبت تحلیل می‌شوند. درصورتی که شیشه دوجداره به خوبی از رطوبت محیط محافظت کند و همچنین عملکرد آن تحت تأثیر رطوبت قرار نگیرد، نمونه موفق در آزمون محسوب می‌شود.

با توجه به استفاده‌های مختلف و صنایع متنوع، استانداردها و روش‌های آزمون برای مقاومت در برابر رطوبت ممکن است متفاوت باشند. بهتر است برای اطمینان از اجرای صحیح آزمون، به استانداردها و راهنماهای مربوطه در صنعت خود مراجعه کنید.

آزمون های انواع شیشه دوجداره و شیشه سه جداره

شیشه رفلکس

این نوع شیشه دو جداره از یک جداره ساده و یک جداره شیشه رفلکس ساخته می شود که جداره شیشه رفلکس باید به طرف بیرون قرار گیرد . شیشه های رفلکس از عبور نور شدید خورشید به شدت جلوگیری می کنند ولی ایراد آنها این است که داخل ساختمان را تاریک کرده و در شب داخل ساختمان نمایان است .

شیشه سکوریت
شیشه های سکوریت برای محل های پرخطر و پر تردد در نظر گرفته می شود . شیشه سکوریت در هنگام شکستن کاملاً خرد شده و باعث ایجاد تیکه های بزرگ و خطرناک شیشه نمی گردد .شیشه های جانبی خودروها از نوع سکوریت است .

شیشه لمینت
شیشه های لمینت معمولاً در کارخانه تولید شیشه از دوجداره شیشه ساده به ضخامت 3 میلی متر و یک لایه رزین در وسط آنها تشکیل شده است . شیشه لمینت در موقع برخورد مانع سخت به آنها خرد نشده و تنها ترک بر می دارد . شیشه های جلو و عقب خودروها از نوع لمینت است .

شیشه مشجر
شیشه مشجر یا برفی شیشه های هستن که سطح انها کاملا پوشیده و مات هستن نور از انها عبور کرده ولی دید ندارد

شیشه محدب
شیشه محدب یا شیشه خم با دستگاه هی مخصوص خم شده و برای نماهای با این منظور استفاده میشوند

شیشه سند بلاست
شیشه های طرح داری هستن که سطح انها با لایه برداری توسط ماشین های سندپلاست مات شده و برای اعمال انواع طرح ، لگو ، چاپ  و فونت روی شیشه استفاده میگردند

استاندارد تولید شیشه دو جداره

تولید شیشه دو جداره با توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه طبق استاندارد ملی ایران صورت می‌گیرد. در تدوین این استاندارد تا حد امکان استانداردهای کشورهای صنعتی پیشرفته و بین‌المللی لحاظ شده است. هدف از این استاندارد تعیین روش‌های آزمون، شیشه‌های دو جداره به منظور بررسی و حصول اطمینان از کیفیت آن‌ها می‌باشد. جهت انجام آزمایشات نمونه‌هایی با ابعاد x500±5mm350 در نظر گرفته می‌شود. حداقل تعداد نمونه‌ها باید 20 عدد از یک محصول باشد. کلیه نمونه‌ها باید حداقل به مدت 2 هفته در محیط آزمایشگاهی با دمای c2±°23 به صورت عمودی قرار گرفته باشند.

آزمون‌های استاندارد شیشه‌های دو جداره:

آزمون تعیین نقطه برفک -آزمون پایداری در برابر محیط‌هایی با رطوبت بالا- آزمون چرخه‌های آب و هوایی تسریع شده -آزمون مه‌گرفتگی- آزمون تعیین ضخامت محفظه هوا - آزمون تعیین ضخامت قطعه شیشه دوجداره - آزمون تعیین ابعاد شیشه دوجداره

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha


دیدگاه کاربران
سارا معتمد
 ارسال شده در : پنجشنبه 08 تیر 1402

سلام توضیحاتتون بسیار کامل و جالب بود ممنون از این سایت پرمحتوا🙏

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 10 تیر 1402

سلام سپاسگذارم از توجه شما همشهری گرامی

021-44000098