ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تلفن گویا 021-44000098
ایمیل info@pensa.ir

پروفیل بازسازی

اشتراک :

پروفیل بازسازی پنسا

امروز بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی امری رایج و بدیهی شده که صنعت پنجره رو به ساخت نوعی از پروفیل به نام پروفیل بازسازی ترغیب کرده که مناسب برای ساختمان ها با پنجره های قدیمی و فرسوده است.در این بحث میپردازیم به بازسازی خانه های ساخته شده که قصد تعویض پنجره های قدیمی را دارند پنجره ای که میتواند جای پنجره های قدیمی را در خانه های بازسازی شده بگیرد پنجره با پروفیل قاب بازسازی میباشد
 

 پروفیل بازسازی یا پروفیل لبه دار چیست؟

در تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های دو جداره قسمتی از پنجره قدیمی یا همان قاب پنجره در داخل دیوار باقی میماند که  میتوان این قاب را با استفاده از پروفیل بازسازی پوشش داد .در شرکت پنسا از نوع دوم قاب پروفیل با لبه بازسازی استفاده میکنیم که در شرایطی که قاب پنجره قدیمی نیاز به پوشش بیشتری داشته باشد، از این پروفیل با لبه بازسازی 6 سانتی استفاده میشود.

021-44000098