ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰
تلفن گویا 021-44000098
ایمیل info@pensa.ir

اعطای نمایندگی

اشتراک :

اخذ نمایندگی فروش و خدمات

شرایط اعطای نمایندگی

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران

نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت

داشتن رزومه کاری در زمینه صنعت ساختمان

ارائه مجوزهای لازم مربوط به ملک مثل سند، اجاره نامه و ...

داشتن حسن شهرت در شهر محل فعالیت

ارائه تضمین های مالی مورد نظر شرکت

داشتن محل فعالیت مناسب

داشتن برنامه توجیهی جهت فروش و بازاریابی

بهره گیری از پرسنل با حسن برخورد و توانمند در امر فروش و بازاریابی

قبول شرایط عمومی نحوه همکاری

021-44000098