ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تلفن گویا 021-44000098
ایمیل info@pensa.ir

پنجره خلیجی

اشتراک :

پنجره خلیجی

در ساختمان هایی با نمای چند ضلعی می بایست که پنجره های دو جداره به صورت جداگانه ساخته (با ارتفاع یکسان ) زاویه داربا استفاده از  پروفیل های اتصال 90 درجه ، اتصال 135درجه و زاویه آزاد  نسبت به همدیگر متصل می شوند و می توانند ترکیبی از پنجره های ثابت و بازشو باشند که به این نوع قرار گیری پنجره ها در کنار هم پنجره های خلیجیbay window)) گفته می شود و  در قسمت های پذیرایی که باعث می شود فضای خانه بزرگتر جلوه کند کاربرد بیشتری دارد و دیدی چند وجهی و وسیعی به ما می دهد و باعث اضافه شدن زیر بنا نور و روشنایی به خانه می شود و تهویه هوا به دلیل قابلیت باز و بسته شدن پنجره امکان پذیر می باشد. 

021-44000098